Spectacles Nederlands
Bestelformulier Spectacles
Voorwaarden Spectacles

Heeft u collegae of anderen die deze tool

ook kunnen gebruiken?

 

Klik hier voor de standaardtekst

Tip tool Spectacles.msg

Ik wil graag de tool Spectacles bestellen!

De bovenstaande gegevens worden vertrouwelijk behandeld en NIET gebruikt voor mailing- en reclamedoeleinden, ook niet door derden!

 

Daar brilmonturen wel eens willen/ kunnen veranderen worden uw gegevens gebruikt om u een update van de tool te garanderen.

Hieraan zijn wel kleine kosten aan verbonden. Wij gaan er van uit dat u hiervoor geen bezwaar heeft, anders moet u dit aangeven.

Mijn gegevens om in het bezit te komen van deze tool

 

© 2014, R-design4u Uitgegeven in eigen beheer (info@R-design4u.nl)

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze tool mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorwaarden Spectacles
Order form Spectacles